SQL Database – North Europe | Investigating

Starting at 18:00 UTC on 06 Feb 2017, a subset of customers using SQL Database in North Europe may experience intermittent control plane unavailability. Retrieving information about servers and databases in the region through the portal may fail.  Server and database create, drop, rename, and change edition or performance tier operations may result in an error or timeout.  Availability (connecting to and using existing databases) is not impacted. Customers will also see deployment failure notifications when creating new HDInsight clusters in this region. Engineers are aware of this issue and are actively investigating. The next update will be provided in 60 minutes, or as events warrant.

Unable to view metrics in Azure portal

Starting at 11:40 UTC on 03 Feb 2017, customers may be unable to view metrics for their resources hosted in multiple regions. Tiles in the portal may show a grey cloud. Impacted service may include Virtual Machines, Cognitive Services, App Service\Web Apps, Event Hubs. Directly calling the Azure Insights API may also result in failures. This does not impact service availability . Engineers are aware of this issue and are actively investigating. The next update will be provided in 60 minutes, or as events warrant.

Azure Active Directory – Multi-Region

Starting at 09:00 UTC on 03 Feb 2017, customers using Azure Active Directory, or services with dependencies on Azure Active Directory, may experience intermittent issues connecting to their resources. Customer may be unable to view Active Directory information blades in the Azure Management Portal or also receive 503 - timeout errors. Engineers have now deployed a mitigation and customers should now be seeing signs of recovery. The next update will be provided in 60 minutes, or as events warrant.

Onderhoud blusgasinstallatie BIT-2A

Op donderdag 2 februari a.s. zal de leverancier van onze blusgasinstallatie op BIT-2A tussen 8.00 en 17.00 uur onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648 688 of via support@bit.nl.

Virtual Machines (v2) – Australia East

Starting at 21:09 UTC on 25 Jan 2017, a subset of customers using Virtual Machines in Australia East may receive creation failure notifications when provisioning new Virtual Machines using the New Management Portal (https://portal.azure.com) or PowerShell in this region. Engineers are aware of this issue and are actively investigating. As a temporary workaround, we recommend using the Classic Portal (https://manage.windowsazure.com) to deploy new Virtual Machines. The next update will be provided in 2 hours, or as events warrant.

Onderhoud gebouwbeheersysteem BIT-1

Geachte relatie, Van maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari zal er tussen 08:30 en 17:00 uur onderhoud gepleegd worden aan het gebouwbeheersysteem(GBS) van BIT-1. Tijdens dit onderhoud zal het GBS enkele malen niet beschikbaar zijn. Er zijn voorbereidende maatregelen genomen om indien nodig de koelinstallatie handmatig aan te sturen. Wij verwachten geen (merkbare) temperatuurstijging in de serverruimtes tijdens dit onderhoud. Het gehele onderhoud wordt begeleid door datacenter engineers van BIT. Tevens zullen deze engineers de temperatuur in de serverruimtes monitoren. Mocht u vragen hebben over deze aankondiging, neemt u dan telefonisch contact op met onze afdeling Customer Care op 0318-648 688 of via e-mail: support@bit.nl .